1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. DB Chalets kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van DB Chalets. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DB Chalets verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van DB Chalets

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de DB Chalets-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de DB Chalets-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van DB Chalets. U kunt uw verzoek sturen naar DB Chalets door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van DB Chalets

De informatie op de DB Chalets website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. DB Chalets streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan DB Chalets hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Contact

DB Chalets
Kapellestraat 98 C
9800 Deinze

T 09 324 64 28

facebook_page_plugin